Buurtvereniging De Valderse

groot in kleine dingen


We gaan digitaal (0011000111010110111011101……………….)

Anno 2017 is het heel normaal dat mensen veel doen met GSM’s, computers. Er worden veel artikelen via sites gekocht, er wordt veel gepraat met vrienden via WhatsApp en/of Facebook enz.
Dan zit je wel eens te dagdromen over digitaal gaan. Maar ja, ik ben een digibeet en dan weet je het wel…..daar komt zomaar niet even iets uit de mouw rollen! Tenzij er iemand zich aanmeldt en vraagt of hij iets voor ons (bestuur) kan betekenen. Die persoon vonden wij in Dirk Dicke (woont aan de Valderse weg)    
Een tijdje geleden heeft Dirk aangeboden om voor onze buurtvereniging een website te maken. En nu is het dan (bijna) zover dat we het idee gestalte geven en online gaan. Er zal hier en daar wat bijgeschaafd moeten worden en misschien iets verwijderen of toevoegen. Maar één ding staat vast…….Dirk heeft er iets moois van gemaakt!!
Ik ben een aantal keren bij hem op bezoek geweest om uitleg te krijgen over de website, want er zal wel iemand op moeten treden als schaduw administrator….. Eén man is maar alleen en als diegene weg zou vallen (om wat voor reden dan ook) kom je met een probleem te zitten. Wie gaat het dan voortzetten……het plaatsen van stukjes en het bijhouden van de activiteiten? Vooralsnog gaat Dirk dat zelf doen en ik zal hem daarbij assisteren.
Bij deze wil ik dan ook de leden vragen of er iemand is die een beetje verstand heeft van computers en ook wel genegen is om ons te helpen bij het draaiende te houden van de site.

In BUURT kunnen we nieuws uit de buurt kwijt als ook meldingen van de buurtwacht (idee).
ook zullen we nieuwe leden hier aan u voorstellen.
Deze site geeft inzicht in de ACTIVITEITEN die wij, als bestuur, willen organiseren. Er kan gelijk opgave gedaan worden via een linkje. Dan kom je in outlook en kun je ons via de mail opgave doen hoeveel mensen/ kinderen er mee gaan doen aan de activiteit. Ook kun je bijzonderheden aangeven in die mail, zoals glutenvrij en dat “de koffie niet te warm moet zijn!” (grapje red.), of dat je wel mee wilt helpen door bijvoorbeeld als chauffeur mee te gaan naar een kinderactiviteit.
Iedereen krijgt altijd een mail op zijn/haar mailadres waarin aangegeven wordt dat er een activiteit op stapel staat. Vervolgens kun je dus op de website naar de desbetreffende activiteit gaan en aanmelden.
Er is ook een BLOG. Daarin kunnen leden verhalen kwijt. Daarop kan dan weer gereageerd worden door anderen. Het bestuur houdt zich wel het recht voor om bepaalde stukjes te weigeren dan wel te verwijderen……maar dat lijkt mij wel logisch!
Wij hopen dat u allen gebruik gaat maken van deze website. Ik weet zeker dat Dirk hier een mooi product neer heeft gezet dat zeker gebruiksvriendelijk is. Voor vragen kunt u altijd gebruik maken van “berichten” onder CONTACTEN.
 
Van uw voorzitter
close
Ledenvergadering!

3 februari hebben we gepland om de ledenvergadering te houden van onze buurtvereniging.

De agenda is als volgt:

1. opening door de vz
2. ingekomen stukken en benoemen de nieuwe website (Dirk Dicke)
3. notulen jaarvergadering 2016
4. financieel verslag + begroting
5. kascommissie + verkiezing nieuwe kascommissie
6. vrijwilligers in de bloemetjes zetten.
7. aftreden bestuursleden (2) en aansluitend verkiezing nieuwe leden
kandidaten kunnen zich tot 5 minuten voor de vergadering aanmelden
8. activiteitenkalender 2017
a. wat willen wij m.b.t. de activiteiten?
b. kerstbomen!
c. wat willen wij met de buurtvereniging?
9. rondvraag
10. sluiting vergadering door vz
aansluitend is er een pubquiz.